OFERTA

  • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • Badanie rezystancji izolacji
  • Badanie instalacji odgromowych
  • Pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych
  • Roczne przeglądy instalacji elektrycznych
  • Testy wyłączników przeciwpożarowych
  • Testy oświetlenia ewakuacyjnego
  • Badanie sprzętu dielektrycznego
  • Analiza jakości zasilania ( pomiar prądów, napięć, harmonicznych w fkcji czasu)

Zadzwoń po bezpłatną wycenę: 577 666 144